LightWEB
LightWeb
 
Porten til Finnmark kaffebar

Vår spesielitet er økologisk kaffe i alle fasoner kombinert med hjemmebakte kaker, iskrem ,vafler eller brødskiver.
Iskremsmootie og iskremkaffe. Kaffelatte, cappuccino og amerikano!

Gårdsmat og restaurant

Vi serverer middag til grupper på bestilling. Kjøttsuppe, reinskav, hvalkjøtt, torsk, sei og villaks( når vi får tak i). Ta kontakt på Tlf. +47 45405257.
 
 

Bakeriet vårt

Vi baker alle kaker og brød selv. Vi selger runde små grove brød for kr 59,- og minibeød for kr 35,-

 
Porten til Finnmark kaffebar er lokalisert ved E6 i Langfjordbotn i bokstavlig talt i selve porten til Finnmark fylke. Liten kafe i tømmerstue med liten hageflekk med selvsådde stauder og bord både ute og inne.
 

Arktisk natur og midnattsol!

Her i nord går fjellfloraen helt ned til sjøen mange steder. Mange steder finner du rødsildre og rosenrot i strandsonen! Om våren finnes du gule fjellfioler, ballblom og lilla skogstorknebb. Her i Finnmark har vi også Sibirgrasløk som vokser vilt. Den er en litt grovere grasløk og smaker fortreffelig.

I lune fjorder som Langfjorden er det lundt og god fuktighet. Derfor er det frodig i juli og august som også regnes som sommermånedene her hos oss. Fra gammelt av var Langfjorden potetbygda i Vest-Finnmark da det som oftest er frostfritt til langt uti september.
 
Sub-arktisk dyre- og fugleliv
 
Her finnes et rikt fugle- og dyreliv. Sommeren byr på mye insekter som er supermat for en rekke fugler (selv om vi kan irritere oss over alt som stikker!). Naturen i Langfjorden er svært frodig om sommeren fordi her er lunt og masse vann!
Om vinteren kan vi ha opptil 2,5 meter snø, med 1-1,5 meter som det normale. Elgen kan få litt problemer med snøen, men trekker da over til andre områder med mindre snø.
 
Av de store rovdyrene har vi jerv, gaupe og orn.

 
 
Finnmark og Langfjord
Forskning de siste 10-år har vist at Finnmark faktisk var en av de første områdene som ble befolket etter siste istid. Vi har Nord-Europas største helleristningsfelt i Alta-området som viser bosetting for 8000 år siden i området.
 
Den indre delen av Langfjorden var den delen av fjorden som sist ble befolket. Årsaken skal være at det lå is innest i fjorden som gjorde båttransport vanskelig. Området var dekket med stor lauvskog. Området var likevel ikke ubrukt da det er gamle flytteveier for rein gjennom Langfjordbotn og flere hadde sommerboplassen sin her. Arkeologiske utgravninger viser boplasser i området der Emaus-familien bor nå.
 
På 1800-tallet ble flere gårder etablert her i botn. Det kom folk fra Kåfjord, sørfra og fra Sveriege og Finland.
 
I 1913 fikk bygda sin første båtmotor! I den tiden var det vanlig med kombinasjonsnæring jordbruk og fiske i tillegg til å høste naturressurser som sel, hval,ryper og bær. Fiske hadde mye større betydning på den tiden, og flere Langfjordinger hadde vesentlig del av inntekten fra slik virksomhet. Anleggsarbeid med veibygging var også viktig inntektskilde for mange. Finanskrisen i 30-åra påvirket ikke så mange her da det ikke var vanlig med mye penger i banken eller gjeld.
 
Høsten 1944 var bygda utsatt for den brente jords taktikk da de tyske troppene skulle trekke seg tilbake. Alle hus i bygda ble brent unntatt Sopnes kapell (I dag Langfjord kirke).
I 1945 startet en lang periode med gjenreisning, og denne hendelsen og perioden etterpå har preget de som opplevde det. I Hammerfest er det laget et Gjenreisningsmuseum for å dokumentere og fortelle til nye generasjoner hva som skjedde og hvordan det ble fortalt om hendelsen av de som opplevde det.
Lokalt næringsliv og bygdeutviklingsprosjekter

Langfjordingene satset frisk da Stortinget rundt 1975 startet en opptrapping av jordbruket i Norge. Mange flyttet hjem til Langfjorden og bygde opp bruk på 2-3 årsverk. Bøndene gikk sammen om et fordyrkingslag og dyrket opp tilleggsjord på høgda. Bygda fikk en oppsving etter en nedadgående trend på 60-tallet.
 
I Langfjorden finnes det i dag 3 store aktive melkebruk med omlag 100 melkekuer tilsammen. Jordbruket mekanisert og det er løsdrift og melkerobot som er siste nytt. Endel jorder forfaller nå, men de brukene som er igjen høster store arealer. Flere av gårdene driver også med kjøttproduksjon av storfe.
 
Hver sommmer flytter mange reindriftsfamilier til bygda da de har Langfjord som beiteområde med flere tusen rein fra mai til september. Befolkningen i Langfjord, Kvænangen og loppa øker med omlag 600 fra Kautokeino kommune hver sommer.
 
I 1989 ble Finnmarkskollektivet etablert i forbindelse med Utviklingsplanen for Langfjorden og de initiativer det ble mulighet for i den perioden. Bedriften har hatt inntil 16 ansatte i perioder og er en viktig faginstitusjon, ressurs og sysselsetter i området.
 
De siste 30 årene er det vært bygd opp en betydelig lakseoppdrettsbedrift til Langfjorden.
 
Ellers er reiseliv en lokal satsing i Langfjorden med flere nyetablerte småbedrifter og familiebedrifter og dette driftes i kombinasjon med andre sesonger i lokale bedrifter og andre mulighetr for lønnsinntekter.
 
De to siste skudd på stammen av lokale utviklingsprosjekter er initiativ fra Langfjord Bygdelag ble det etablert en  næringshage i bygget der Langfjordbotn Oppvekstsenter hadde drift i perioden 1953-2013: Langfjord Næringssamvirke SA ble etabler 2018. I 2019 ble Finnmarks første steinerpedagogiske barnehage etablert i Langfjordbotn i de gamle barnehagelokalene med 3 ansatte.
 
 
 


Meny
 
Åpningstider kaffe & turistinformasjon.
Faste åpningtider gjennom året
 
FEBRUAR til JUNI 2020
TORSDAG 16:00-23.30 - LØRDAG; 12:00 - 18:00
 
Fra 10. JUNI til 10.AUGUST
  ONSDAG - SØNDAG: 12:00 - 18:00 og TORSDAG 20-24

11. AUGUST til SEPTEMBER 2020
TORSDAG - SØNDAG; 12:00 - 18:00 og TORSDAG 20-24
 
Ellers servering etter direkete bestilling fra grupper minimum 6 personer. Kontakt oss!Skriv en linje til oss her...

 

 

 
 
 
Porten til Finnmark kaffebar
Hent veibeskrivelse / Get Directions

Langfjord Bygdetun, Tappeluftveien 2, N-9545  Langfjordbotn

randi@nordkapplandet.no

+47 45 40 52 57


© Logomaniac
/ Designa Det© LightWeb